Македонски

ИЗВЕСТУВАЊЕ: Избирачкиот список кој е ставен на оваа веб страна е доставен од страна на Државниот завод за статистика на 25.01.2016 година.
 
Истиот е резултат на  законско редовно ажурирање на податоците добиени од страна на Министерство за внатрешни работи и содржи податоци за граѓаните со состојба заклучно со 01.12.2015 година
 

Избирачки список

ГЛОБАЛЕН ДЕН НА ИЗБОРИТЕ 2015

Од 14 до 17 септември 2005 година експерти за избори од целиот свет учествуваа на Глобалната конференција на изборни органи во Унгарија. Преку оваа Конференција тие испратија важна порака за потребата од зацврстување на процесот на демократски развој низ светот. Поради важноста на оваа порака, учесниците на Конференцијата ја отпочнаа иницијативата за одбележување на Глобален ден на изборите секоја година, во првиот четврток од февруари.

Главните цели на овој ден се:

-      потврдување на навата верба во незапирливиот напредок на демократските процеси;

-      информирање на јавноста за новите достигнувања и предизвици поврзани со различните изборни системи;

-      привлекување на вниманието на парламентите, владите, политичарите и светските лидери за важноста на нивната лидерска улога во промовирање на култура на партиципативна демократија;

-      влијание врз младите гласачи, а особено гласачите кои гласаат за прв пат, да бидат посветени на демократските вредности.

Учесниците на Конференцијата предложија да се иницира прославување на Глобалниот ден на изборите во секоја држава секоја година. За тоа ја добија и поддршката од меѓународни организации, како Обединетите нации. На Глобалниот ден на изборите организаторите одржуваат семинари, работилници и тркалезни на маси на различни теми од областа на изборите. Фокусот исто така е и на историјатот на изборите и демократската култура, како и предизвикот за организирање транспарентни, слободни и фер избори. Првиот четврток од февруари е одбран како ден за одбележување бидејќи повеќето од меѓународните спогодби во областа на изборите се потпишани на или околу овој ден.

Основниот столб на демократијата во секоја држава е одржувањето на слободни и фер избори.

Принципите на демократските избори се вклучени во меѓународните спогодби, националните устави и закони. Декларацијата за човекоковите права на Обединетите нации го прогласи правото на глас како основно човеково право во 1948 година. Востановувањето на општото и еднакво право на глас, како и непосредното и тајно гласање, се високи достигнувања со голема вредност за човештвото, и мораат да бидат почитувани од секој политичар, државен службеник, а и од самиот електорат. Едукацијата на електоратот, особено на младите кои гласаат за прв пат, покрај на највисоките изборни органи, е должност и на медиумите.

Транспарентното и фер спроведување на изборите, спречувањето на изборни манипулации, како и осигурувањето на постапка по правни лекови, се многу важни должности за нас како професионалци во највисокиот изборен орган. Политичките и социјалните вредности можат да бидат реализирани само со несомнен легитимитет на изборниот процес. Поради тоа, независното и непартиско фунционирање на изборните органи е од клучно значење. Овие должности се предизвик, но и чест, со оглед дека работиме посветено кон зацврстување на изборите како фундаментален столб на демократијата.

Државната изборна комисија од почетокот на своето постоење како највисок професионален изборен орган основан во 2006 година, има искуство во организирање и спроведување на осум циклуси на избори – парламентарни, претседателски и локални, притоа секогаш имајќи ги предвид Уставот, Изборниот законик и подзаконските акти, извештаите од меѓународните набљудувачи, како и искуството од претходните изборни циклуси. И согласно извештаите на меѓународните мисии за набљудување на изборите, Државната изборна комисија истите ефикасно ги организира. Постојаното подобрување во овој аспект на работата на ДИК претставува само поттик и во иднина да не застанеме на нивото кое го постигнавме, туку постојано да се движиме напред и со тоа да придонесуваме кон демократијата и владеењето на правото во нашата земја. 

Делегација на Државната изборна комисија предводена од претседателот Никола Рилкоски, а која ја сочинуваа и потпретседателот д-р Субхи Јакупи и Влатко Сајкоски, член на ДИК, учествуваше во работата на меѓународната конференција организирана од  Врховниот совет за избори на Република Турција која од 19 до 21 ноември се одржа во Анкара. На конференцијата на тема „Изборни практики на земјите учеснички“  делегацијата на ДИК ги презентираше изборните искуства од Република Македонија  на три дебатни сесии на кои се разменуваа сознанија за „Менаџментот на избори и заштитата на избирачкото право„, потоа за „Ревизијата на трошоците за кампања на политичките партии и кандидатите во изборна кампања“ како и за „Избирачкиот список и прашањата кои произлегуваат од неговото водење“. На овие теми интересни дискусии за изборниот процес во нивните држави изнесоа и членовите на највисоките изборни органи од Босна и Херцеговина, Албанија, Косово, Грузија, Азербејџан и Судан.  


Страница 6 од 25

^