Македонски

ИЗВЕСТУВАЊЕ: Избирачкиот список кој е ставен на оваа веб страна е доставен од страна на Државниот завод за статистика на 25.01.2016 година.
 
Истиот е резултат на  законско редовно ажурирање на податоците добиени од страна на Министерство за внатрешни работи и содржи податоци за граѓаните со состојба заклучно со 01.12.2015 година
 

Избирачки список

СООПШТЕНИЕ

Државната изборна комисија денес оствари работна средба со Емил Димитриев, претседател на Владата на Република Македонија задолжена за спроведување на избори за пратеници како и со министерот Марта Арсовска Томовска и заменик министерот Билјана Бришковска. Откако членовите на Државната изборна комисија беа запознати со заклучоците донесени на вчерашната седница Владата на РМ кои произлегле од првата работна координативна средба  со членовите на ДИК, претседателот Александар Чичаковски информираше за прашањата поврзани со кадровското доекипирање на Државната изборна комисија и со просторното и техничко опремување за имплементација на методологиите за ажурирање на избирачкиот список. Се разговараше и за низа други тековни прашања поврзани со надлежностите на Државната изборна комисија како и за решавање на проблемите со кои Комисијата се соочува во овој период.

Владата на Република Македонија изрази подготвеност да излезе во пресрет на барањата на ДИК кои се однесуваат на организационо технички подготовки на вкрстените проверки на различни бази на податоци, теренските проверки и други правни работи.


Страница 3 од 25

^