Македонски

Обрасци

ОДЛУКА за важење и применување на обрасци за спроведување на Предвремените парламентарни избори за пратеници во Собранието на Република Македонија, 2014 година

Образец за обезбедување на ЕДБ- Изјава на волја - член 71 став 3 од Изборниот законик

^