Македонски

Локални избори 2013

1 Пресуди од Управен Суд - втор круг на Локални избори 2013-Долнени
2 Приговори за втор круг за Локални избори 2013
3 РОКОВНИК
4 Опис на избирачки места Центар, Струга, Ѓорче Петров
5 Пресуди од Управен Суд - втор круг на Локални избори 2013
6 Приговори за втор круг за Локални избори 2013
7 Решениa за прегласување
8 Општини во кои на 07.04.2013 ќе има прегласување во одредени избирачки места
9 Кандидати за градоначалници кои одат во втор круг
10 Градоначалници избрани во прв круг одржан на 24.03.2013
11 Одлуки Чаир
12 Пресуди од Управен Суд
13 Предлог уверение за избрани градоначалници и советници
14 Приговори за прв круг за Локални избори 2013
15 Утврдени листи на кандидати за градоначаници
16 Објава на листи на кандидати за градоначалници и листи на кандидати за советници локални избори 2013 година
17 Опис на избирачките места во Република Македонија
18 Утврден редослед на листи на кандидати
19 Информација во врска со заклучување на Избирачкиот список
20 Програма за задолжителна едукација на општинските изборни комисии
21 Потврди за утврдување на субјективитет
22 Кодекс за набљудување на изборите и изборната постапка
23 Правилник за реализација на средства за спроведување на избори
24 Изјави
25 Известувања
26 Упатства
27 Одлуки
28 ОБРАСЦИ
29 Пристигнати ценовници на медиуми до Државната изборна комисија
30 Конечен финансиски извештај
31 Втор финансиски извештај
32 Прв финансиски извештај
33 Пристигнати финансиски извештаи на медиуми до Државната изборна комисија
^