Македонски
Атанас Урумов

  Атанас Урумов

    (член)

 

Датум и место на раѓање:

Роден на 05.09.1974 година во Гевгелија.

 

Образование:

Во 1993 година завршено средно образование (природно-математичка струка)

Во 1997 година дипломира на Правниот факултет – политички студии, група меѓународни политички односи

Во 1998 година завршува Школа за резервни офицери и се здобива со офицерски чин;

Во 2007 година дипломира на Правниот факултет „Јустинијан Први“ во Скопје, на групата меѓународно право.

 

Работно искуство:

Од 1999 година вработен во Министерството за правда како раководител на одделение;

Во 2010 година прераспореден на местото раковододител на Подрачно одделение – Гевгелија на Државната изборна комисија

На 16. 12. 2015 година во Собранието на РМ избран за член на Државната изборна комисија.

 

 
 
^