Македонски
Владо Васиљевски

Бедредин Ибраими

(член)

 

 

Датум и место на раѓање:

1952 година, село Голема Речица – Тетово

 

Образование:

Дипломирал – Правен факултет при Универзитетот во Приштина во 1975 година

 

Работно искуство:

Положил правосуден испит во 1985 година,

 

Магистер на правни науки од областа на управното право,

 

2006 година при Правниот факултет „Јустинијан Први„ во Скопје

 

1976 – 1981 година – самостоен референт за правни работи во „ПКБ Полошка Котлина„ Тетово.

 

1981 – 1996 година – секретар на Трговското претпријатие „Интерпромет„ Тетово

 

1996 – 1998 година – Секретар на Советот на Општина Тетово

 

1998 година – член на Државната изборна комисија на Република Македонија,

 

1998 – 2002 година – член на Владата на Република Македонија, раководел со Министерството за труд и социјална политика. Воедно во периодот од

 

1998 – 2001 година ја вршел функцијата заменик на претседателот на Владата на Република Македонија, Како член на Валдата, целиот четиригодишен мандат бил претседател на основната владина комисија – Комисијата за политички систем.

 

На 4 декември 2008 година, од страна на Собранието на Репбулика Македонија е избран за член на Државната изборна комисија.

 

 

 
^