Македонски
 

  Игор Милев

    (член)

 

Датум на раѓање:

04.02.1975 година

 

Образование:

Во 1999 година Дипломира на Правниот факултет „Јустинијан Први“ - Скопје

2002 година - Положен правосуден испит - Постдипломски студии на Правен факултет „Јустинијан Први“ Скопје – Казнена група

 

 

Работно искуство:

1999-2001 година - Приправник во Основен суд Радовиш

2001-2002 година - Раководител на правна служба во АД Јака 80 Радовиш

2002-2009 година - Адвокат Игор Милев

2009-2015 година - Адвокатско друштво Игор Милев и Душанка Спасова

16.12.2015 година од Собранието на РМ избран за член на Државна изборна комисија

 

 

Дополнителни активности:

2011-2013 година - Член на Управен одбор на Адвокатска комора на РМ

2004-2005 година - Член на Второстепена комисија за јавни набавки при Владата на РМ

 

 
 
^