Македонски
Сашо Срцев

Сашо Срцев

(Член)

 

Датум и место на раѓање:

26.05.1959 година

 

Брачна состојба:

Оженет, татко на две деца

 

Образование:

Дипломиран правник Правен факултет – Скопје

 

Работно искуство:

1987 - Републички комитет за образование и физичка култура на СРМ - самостоен правен референт за нострификација и издавачка дејност;

 

1990 - АДГ Маврово Скопје - правник во одделение за застапување;

 

1997 - АДГ Маврово Скопје - раководител на правна служба;

 

2005 - АДГ Маврово - раководител со посебни овластувања во областа на правото - менаџер;

 

2005 и 2006 - ЈП Водовод и канализација Скопје - помошник директор за правни и економски прашања;

 

2006 - Државен советник за комунални работи во Министерство за транспорт и врски;

 

Учество како консултант и надворешен соработник во проекти од областа на комуналните дејности и хидро-системи во АДГ Маврово и во меѓународни организации во делот на организација на работа и имотно-правните работи.

 

 

 
 

Познавање на странски јазик:

хрватски и српски (активно)
руски и англиски (пасивно)
 
^