Македонски

Субхи Јакупи

Владо Васиљевски

   Д-р. Субхи Јакуп Јакупи

      (член)

 

Роден на: 05.06.1966 во с. Танушај – Гостивар, Република Македонија
Социјален статус: женет/ татко на две деца
Националност:  албанец
Државјаство: на Р.Македонија
Адреса:  ул. Железничка бр.6  Гостивар, Р. М.
Телефони:  ++389 2 3244 744 -работа ;070 366 770 –мобил
e-mail.  Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.   &  Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите. .
 
 
Професија: 
  
Правник - Доктор на правни науки Д-р
 
Oбразование : 
 
Доктор на  правни нaуки. 
14.11.2014 година, Универзитет ,,Св.Кирил и Методиј,, - Скопје, Правен факултет ,,Јустиниан Први,,- Скопје, Докторската дисертација со наслов:
“ Изборните нерегуларности на парламентарните избори 2006, 2008 и 2011 година во Република Македонија“  Под менторство на Проф. д-р Рената Дескоска и стекнав право со научен степен доктор на правни науки.
 
Магистер на правни науки – Управен.
 -  07.07.2008 година, Университет во Приштина – Правен факуклтет, Магистерскиот труд на тема: 
“Улогата и функцијата на управниот инспекторат во Република Македонија“ Под менторство на Проф. Д-р Хава Бујупи – Исмаили и стекнав право со научен степен магистер на правни науки – Управна насока. 
 
Положен правосуден испит –Министерство за правда – Скопје, 2002 година;
 
Дипломиран правник
05.06.1993 гидина. 
- Студиите ги завршив во Универзитет во Приштина – Правен факултет.
 
Средно и основно 
Општа гимназија „Панче Поповски„ – Гостивар, 
основно во О.У.„Гоце Делчев„ – Гостивар. 
 
Други образовни, научни и стручни активности: 
 
Диплома за завршен курс за новинарство – Организирано од Центар за текничка култура и информирање – Призрен Р.Косово, јануар – мај 1991;
 
Сертификат за завршен Курс за Јавна администрација за ,,Менаџмент на локална јавна власт,, – Организирано од Здружение на Општините на Кралство Холандија, Скопје(април 1997 - март 1998 година);
 
Study Tour to Switzerland ,,Language and the State,, - Bern (CH), December 2004;
 
Положба на судската власт во правната држава и организација на судовите во сојузна Република Германија - Германска фондација за меѓународна правна соработка, Ноември 2005, Берлин-Германија;
 
Регионална Конференција од Здруженија на семејства на исчезнати лица од територијата на поранешна Југославија, Нови сад- Србија, Новембер 2005;
 
Висока административна обука ВАО – Организирано од Агенција за државни службеници со франциска амбасада во Скопје во позната Француска национална школа за администрација – ENA (Ecol national d,Administration) – во Париз (2004-2005 година).
 
Конференција на оценка на имплементираноста на Државната програма за превенција и репресија на корупцијата, Охрид, Јуни 2005;
 
Конференција ,,Зајакнување на соработката за борба против трговијата со луѓе и тероризам,,- Леутраки-Атина, Фебруари 2006;
 
Конференција ,,Демократски стандарди спровеѓена и Б и Х,, - Неум Б и Х, Април 2006;
 
International Workshop on Electoral Administration, Mexico Sity, February 2006;
 
ACEEEO Conference ,, Legal and technical aspects of referendum and the question of e- voting,,- Anniversary Conference in Riga, Latvia August 31- September 2, 2006;
 
European commission for democraty through law (Venice commission), Regional Meeting of Balcan election Officials, Skopje, June 2007;
 
ACEEEO Conference - European commission for democraty through law (Venice commission), European Conference of Electoral management bodies- ,,Fighting agains electoral fraud-Complaints and appeals procedures,, -Стразбург Франција, Септембар  2007;
 
Project of the Pew Center on the State ,,democracy at a Distance: A summit to Make Voting Work for Military and Overseas Voters, Washington , DC September 2008;
International Conference on E-Voting, Брегенз, Австрија 2008;
 
Поект ДИК-УНДП ,,Еден гласач-Еден глас: да го спречиме семејното гласање и гласањето во име на друг,, UNDP, 2008
 
Проект ДИК-УНДП ,,Имам право на глас: да го спречиме семејното гласање,, UNDP, 2009
 
Проект ,,Мојот глас моја одлука! (Анализа на проблемот на семејното гласање и гласање во име на друг,, ЦРПМ, 2009
 
ACEEEO Conference ,,Juridical Protection of Electoral Right,,-Yerevan, Armenia, September 2009;
 
Учество на наблудување на –Elections to the European Parliament- Варшава, Полска 2009;
 
Проект ,,Подобрување на изборниот систем во Република Македонија,,-Маврово 2009;
 
Team Building and Communication Skills Training – OSCE June 2010, Skopje;
 
Training on Presentation and Communication Skills – OSCE August 2010, Skopje:
 
Institutional Managment Skills and Techniques – OSCE Dekember 2010, Skopje:
 
ACEEEO Conference  "Independence of the Electoral Management Bodies" – Budapes (Hungary), June 2011:
 
ACEEEO Conference "Participation of national minorities in the election process" and "Participation of persons with disabilities in the election process"- Sarajevo (BiH), September 2012:
 
Конференција ,,Твојот избор да биде личност,, - Модалитетите на изборните системи со отворени листи и актуелната состојба со демократското застапеност во Република Македонија- организирано  од IPD ( Институт за парламентарна демократија), МОСТ И NDI, Мај 2012, Скопје;
 
Јавна дискусија ,,Како до фер, слободни и демократски избори во Република Македонија,, организирано од FRIEDRICH EBER STIFTUNG, ПРОГРЕС и OLOF INTERNATIONAL CENTER, Ноември 2012, Скопје;
 
Тркалезна маса ,,Дискусија на куантитативна анализа за статусот на политичките примени на Охридскиот Договор,, - организирано од СИОФА, јуни 2013, Скопје;
 
Financing of political parties and political campaigns in Lithuania, regulation, supervision, experience;  November 2013, Vilnius-Lithuania;
 
ACEEEO Conference ,,Организирање на парламентарни избори во Република Македонија,, - Букурешт Р.Романуја, Септембер 2014;
 
Твининг проект ,,Подршка за ефикасна превенција и борба против корупцијата,, – Државната комисија за спречување на корупцијата -ДКСК и Сојузната служба за администрација на Германија (Federal Office of Administration) Скопје, Септември 2014; 
 
Workshop ,,Изборното право, изготвување на избирачкиот список, контрола и потврдување,, - Изборна комисија на Република Турција – Анкара, Ноември 2014;
 
Workshop ,,Контролирање на средствата наменети за финансирање на изборната кампања,, – Изборна комисија на Република Турција – Анкара, Ноември 2014; 
 
Workshop ,,Методи за разрешување на изборни конфликти и приговори,, – Изборна комисија на Република Турција – Анкара, Ноември 2014;
 
 
Професионално искуство: 
 
По дипломирањето се ангажирав во Адвокатска канцеларија „Ѓуран Дема„ - Гостивар (1993-1995 година);
Раководител на управен орган во Општина Гостивар (1995-2002 година);
Директор на управна инспекција –Скопје, Орган во состав на Министерство за правда – Скопје (2002-2004 година);
Заменик министер за правда (2004-2006 година);
Актуелен потпреседател на Државна изборна комисија (2006- ).
 
Од 1998 – 2001 година, Претседател на Бордот на директори на проект од Британска амбасада на Република Македонија  “Know how found” – Фондација за подршка на мали и средни претпријатија „ЕСА„ – Гостивар.
 
Во 2003-2004 година ангажиран на  Програма CMPS-PACE Programe (Курс за јавна администрација за 610 идни државни службеници од етнички групи што не се мнозинство во РМ) Настава по предмети:
Јавем менаџмен и 
Право во Европска унија
 финансирано од Европска Агенција за реконструкција.
 
 
Од 15.09.2009 до 2014 година, ангажиран како наставник/ассистент во Правен факултет при ДТУ- Тетово во предметите:
 
Управно право
Уставно право
Еколошко право
Локална самоуправа
Историја на држава и право
 
Други активности:
 
Општински инструктор за Попис на населението 1994 година – спроведен од Државен завод за статистика на РМ;
Член на Општинска изборна комисија за Општина Маврови Анови – Локални избори 1996 година;
Член на Општинска изборна комисија – Изборна единица бр.17 во Гостивар – парламентарни избори 1998 година;
Претседател на избирачки одбор – Општина Гостивар 2000 година;
Член на Општинска пописна комисија Гостивар за Попис на населението 2002 година – спроведен од Државен завод за статистика на РМ;
Член на Координативното тело за исчезнати и киднапираните лица од конфликтот 2001 година во Република Македонија, Влада на Република Македонија, Скопје (2003-2006);
Член на Координативното тело за соработка со Меѓународниот Кривичен трибунал за поранешна Југославија, Влада на Република Македонија (2005-2006);
Член на комисијата за решавање во управна постапка во втор степен од областа на премер, катастар и запишување на правата на недвижности; (2003-2006 година);
Претседател на комисијата за решавање во управна постапка во втор степен од областа на транспорт и врски и животна средина (транспорт и врските, урбанизмот и градежништво и просторното планирање) 2004-2006 година;
Член на работна група за стручна подршка на преговарачкиот тим во врска со надминување на отворените прашања во соработка со стратешкиот инвеститор во рафинеријата за нафта ОКТА Скопје – Министерство за Економија, Скопје 2005;
 
Научни и стручни активности Научни трудову (проекти):
 
Предизборна кампања – објавен на www.fakti.org.mk
Избори и избирачкото право (Правна регулатива) – www.seeu.edu.org.mk
Право на државјанство во Република Македонија – www.un-pr.edu.ks
Правна регулатива за заштита наживотната средина во Република Македонија – Centro estero Pulia- Tirana www.cep.com.al
Врска помеѓу изборните органи и политичките партии во Република Македонија – www.aceeeo.org
Изборното право, изготвување на избирачкиот список, контрола и потврдување- www.ysk.gov.tr
Контролирање на средствата наменети за финансирање на изборната кампања – www.ysk.gov.tr
Методи за разрешување на изборни конфликти и приговори – www.ysk.gov.tr
Организирање на парламентарни избори во Република Македонија – www.aceeeo.org
Подршка за ефикасна превенција и борба против корупцијата – www.dksk.org.mk
 
Познавање на јазици:
 
Албански јазик – мајчин јазик
Македонскиот јазик – пишување и читање
Англиски јазик – пишување и читање
Италјанскиот јазик – пишување и читање
Српско - Хрватски јазик – пишување и читање
^