Македонски

Виолета Дума

Владо Васиљевски

Виолета Дума

(член)

 

Датум и место на раѓање:

24.09.1951 година во Скопје

 

Образование:

Сите степени на образованието ги завршува во Скопје.

 

Работно искуство:

По дипломирањето на Правниот факултет, првиот работен ангажман го има во Министерството за правда на Република Македонија, во секторот за помилувања.

 

 

Во 1983 година е избрана за судија во Општинскиот суд Скопје II.

 

 

Во 1996 година е реизбрана за судија во Основен суд Скопје II.

 

 

Избрана за судија во Апелационен суд Скопје и распоредена да постапува по кривичните предмети.

 

 

До 2010 година е судија..

 

 

Од 2011 година е адвокат во Скопје.

 

 

На 8. 11.2011 е избрана за член на Државната изборна комисија.

 

 

 
^