Македонски
 

 

   М-р Александар Чичаковски (претседател)
 

Датум и место на раѓање:

06.08.1980 година, Берово

 

Образование:

Декември 2003 - дипломиран правник на Правниот факултет „Јустинијан Први“ – Скопје на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“

 

Стекнати квалификации:

Декември 2008 - Нотарски испит

Ноември 2015 - Правосуден испит на Правниот факултет

„Јустинијан Први“ – Скопје

1999 – 2003 - Магистер по кривично право и криминологија

 

Работно искуство:

Од 12.2004 до 12.2005 г. Адвокатска канцеларија – приправник

Од 12.2005 до 11.2009 г. Граѓанска асоцијација МОСТ – правен консултант

Од 11.2009 до 12.2015 г. Основен суд Скопје 2, Скопје – судски соработник

На 16. декември 2015 г. Во Собранието на РМ избран за претседател на

Државна изборна комисија 

 

Меѓународно искуство од областа на изборите:

Октомври 2015 година  -  „Меѓународна мисија за набљудување на Локалните избори во Украина 2015 година“ - краткорочен набљудувач

Мај 2014 година - „Меѓународна мисија за набљудување на Претседателските избори во Украина 2014 година“ - краткорочен набљудувач

Мај 2013 година - „Градење на капацитети на граѓански организации во Ирак за домашно набљудување

На изборите во 2013 година“ – тренер/советник

Јануари 2008 година -  Меѓународна мисија за набљудување на Претседателските избори во Грузија 2008 година - краткорочен набљудувач

Септември 2007 година - Меѓународна мисија за набљудување >на Предвремени парламентарни избори во Украина 2007 година – краткорочен набљудувач

Април 2014 - Граѓанска асоцијација МОСТ „Домашно набљудување на Претседателските и Предвремените парламентарни избори 2014“ 

- тренер на краткорочни набљудувачи, регионални координатори и ПВТ набљудувачи за мониторирање на Претседателските и Предвремените парламентарни избори 2014;

- набљудувач на работата на Државната изборна комисија во спроведувањето на Претседателските и Предвремените парламентарни избори 2014

Февруари 2009- Април 2009 - Граѓанска асоцијација МОСТ >Домашно набљудување на Претседателските избори 2009“ 

- правен консултант;

- набљудувач на работата на Државната изборна комисија во спроведувањето на Претседателските избори 2009

Јануари 2009 година - ОБСЕ и Граѓанска асоцијација МОСТ

Проект: Водич за имплементирање на Изборниот законик

- координатор на проект и консултант

Јануари 2009 година - Граѓанска асоцијација МОСТ >Развивање модул за едукација на изборна администрација“

- координатор на проект

Јули 2008 - Јуни 2009 - Коалиција сите за правично судење

„Мониторирање на институционалниот одговор на Изборните нерегуларности од предвремените парламентарни избори 2008 и претседателските избори 2009 година“

- надворешен правен консултант

- коавтор на публикација „Јавност и транспарентност во судските постапки од областа на изборните нерегуларности“, Април 2010 г.

Јуни - септември 2008 - Центар за истражување и креирање политики „Перспективите на домашната правна рамка за спроведување на изборите, погледната од аголот Меѓународните изборни стандарди и добри практики

- правен консултант

- коавтор на публикацијата

Април 2008 – јули 2008 - Граѓанска асоцијација МОСТ Домашно набљудување на Предвремените парламентарни избори 2008“

- правен консултант

- набљудувач на работата на ДИК во спроведувањето на Предвремените парламентарни избори 2008

Мај до декември 2007 - ОБСЕ во Скопје и Граѓанска асоцијација МОСТ Подобрување на изборниот процес и надминување на изборните нерегуларности“

- асистен на проект

- оравен консултант

Април – Јули 2006 - Граѓанска асоцијација МОСТ Домашно набљудување на парламентарните избори 2006“

- правен консултант

- набљудувач на работата на ДИК во спроведувањето на парламентарните избори 2006“

 

Познавање на странски јазик:

Англиски јазик, пишува, говори и чита
 
^