Македонски

Крушево

Контакт

Адреса:

Крушево

Телефон: +389 48 476 920

Останати информации

Останати информации:
Тел - +389 48 476 920
Извршител - Филомена Маја
Звање - Референт за избори 
Адреса - ул. Никола Ѓурковиќ  бб
Крушево

 

^